lagen.nu

A 4

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En pappersstorlek i ISO 216, den internationella standarden för pappersformat. Begreppet har inte någon särskild juridisk betydelse, men används i 3 kap. 1 § Varumärkesförordningen (2011:594).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation