lagen.nu

A

Ingen har skrivit en beskrivning av "A" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet A finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet ”per helgfri vecka” i film-, tv- och videoinspelningsavtalet och om en arbetsgivare brutit mot kollektivavtalets reglering om att den ordinarie arbetstiden får uppgå...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation