lagen.nu

Övervakningskamera

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övervakningskamera" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Övervakningskamera finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

HFD 2016 ref. 71: En kamera som är monterad på en drönare har ansetts utgöra en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen (I) medan en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på...
RÅ 1994 ref. 89: Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda övervakningskamera omfatta rätt att spela in bilder i butiken där det förekommit stölder och hot mot personal.
RÅ 1995 ref. 8: I mål om tillstånd att använda övervakningskamera i en butik har den omständigheten att kameran ifråga kunde förmedla information från ett smalt område närmast utanför butiksentren ansetts vara av...
RH 2008:43: Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillförlitlig har åtal för våld och förgripelse mot tjänsteman ogillats med hänvisning till att det funnits möjlighet för polis och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation