lagen.nu

Övervakning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övervakning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Övervakning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1984 s. 441: En man, som har utsatt sin samboende för allvarlig misshandel, har i TR:n dömts till fängelse och i HovR:n till skyddstillsyn jämte böter. I HD har påföljden bestämts till fängelse. Vid bestämmande...
NJA 1986 s. 78: Fråga om undanröjande av skyddstillsyn. 28 kap 8 och 9 §§ BrB.
NJA 1987 s. 825: Fråga om räckvidden av 4 § 2 st lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2008 s. 81: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 24 kap. 4 § RB om att häktning i vissa fall endast får ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation