lagen.nu

Övertagande av hyresrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övertagande av hyresrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RH 2017:13: Hyresnämndsmål. Maka har inte ansetts ha rätt att överta makes hyresrätt enligt 12 kap. 47 § andra stycket jordabalken då hennes förmåga att betala hyran varit beroende av bidrag från makarnas barn.
RH 2017:16: Hyresnämndsmål. Sambo har inte ansetts ha rätt att överta hyresrätt enligt 12 kap. 47 § andra stycket jordabalken på grund av betalningsförsummelser i tiden efter att hyresgästen avflyttat från...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation