lagen.nu

Överprövning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överprövning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Överprövning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1988 s. 15: Det ankommer inte på allmän domstol att överpröva regeringens beslut om verkställighet av riksdagens anslagsbeslut.
NJA 2016 s. 341: Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation