lagen.nu

Överläggning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överläggning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Överläggning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2002 nr 44: En arbetstagare har blivit uppsagd under åberopande av bristfälliga arbetsprestationer och illojalitet mot arbetsgivaren. Fråga om de åberopade omständigheterna gjort uppsägningen motiverad och om...
AD 2018 nr 34: Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga stridsåtgärder genom att lägga ned arbetet under en del av dagen och om de därför ska betala skadestånd till bolaget.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation