lagen.nu

Övergångstid

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övergångstid" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:12: Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella...
MD 2008:1: Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-"....
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har bedömts strida mot 9 § marknadsföringslagen eftersom det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation