lagen.nu

Överförmyndarnämnd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överförmyndarnämnd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Överförmyndarnämnd finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2006 s. 672: Fråga i vad mån en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som fört talan i ett mål eller ärende, har rätt att få ersättning av allmänna medel för arbete och utgifter enligt 20 kap. 7 §...
RH 2018:5: Anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Fråga om överförmyndaren gjort tillräckliga ansträngningar för att finna en lämplig ställföreträdare. Tillämpning av bestämmelsen i 11 kap....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation