lagen.nu

Överenskommen visstidsanställning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överenskommen visstidsanställning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

AD 1998 nr 36: Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej överstigande tre månader, avtalas även i de fall arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så ej föranleder och fråga ej är...
AD 1999 nr 7: Fråga i visst fall om en tidsbegränsad anställning var tillåten enligt reglerna i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.
AD 2002 nr 68: Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation