lagen.nu

Öresund

Ingen har skrivit en beskrivning av "Öresund" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Öresund finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för vindkraftverk till havs ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens tillstånd till 48 vindkraftverk. Ansökan...
MÖD 2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En miljönämnd hade förelagt några rederier att se till att samtliga huvud- och hjälpmotorer på fartyg som respektive rederi...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation