lagen.nu

Öland

Ingen har skrivit en beskrivning av "Öland" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Öland finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2005:41: Tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning-----Lokalisering av en avloppsanläggning för infiltration av WC-vatten har inte godtagits då jordlagret som mest bestod av lera och mjäla, var...
MÖD 2006:46: Oförutsedd skada med anledning av en bros dämmande verkan----- Vattendomstolen lämnade 1997 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) tillstånd att anlägga en ny bro med tillfartsbankar som ersättning för en...
MÖD 2007:47: Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft ----- Fyra vindkraftverk skulle placeras i anslutning till ett område som utpekats av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som riksintresse för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation