lagen.nu

Öl

Ingen har skrivit en beskrivning av "Öl" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Öl finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2009:19: Ett bolag har på reklampelare på allmän plats i närheten av arenan Nya Ullevi i Göteborg marknadsfört alkoholdryckerna öl och cider. Vid en helhetsbedömning, varvid beaktats bl.a. att det rört sig om...
MD 2011:5: Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med filmsekvenser från fotbollsturneringen Champions League har ansetts strida mot marknadsföringslagen då reklamens utformning inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation