lagen.nu

Ändring av åtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ändring av åtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1983 s. 311: Spörsmål om ändring av åtal och av talan om enskilt anspråk.
NJA 1989 s. 469: Åtal för grovt skattebedrägeri har ansetts inte vara styrkt och därför ogillats. - Yrkande om ansvar för medhjälp till grovt skattebedrägeri, vilket först i HD framställts som alternativ till ogillat...
NJA 2015 s. 702: Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).
RH 1995:126: Åklagare har yrkat ansvar för obestämt antal gärningar under viss tid. I hovrätt har åklagaren velat justera åtalet genom att bl.a. utvidga den tid under vilken gärningarna skulle ha begåtts....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation