lagen.nu

Ändamål

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ändamål" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ändamål finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för uppförande av torrklosett-----Fråga om tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde och strandskyddsdispens för...
MÖD 2015:48: Fastighetsreglering ----- Den avträdande fastigheten hade flera olika ändamål och ett av ändamålen var småbåtshamn. Genom fastighetsreglering skulle fastigheten förlora den del av fastigheten som gav...
NJA 1984 s. 700: 7 § 1 st 3 lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m m har - liksom 75 § 1 st d byggnadsstadgan (1959:612) - ansetts inbegripa åtgärder genom vilka del av byggnad inredes...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation