lagen.nu

Äktenskapshinder

Ingen har skrivit en beskrivning av "Äktenskapshinder" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Äktenskapshinder finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2009:28: Särskilda skäl att erkänna ett utländskt äktenskap har ansetts föreligga, trots att anknytningspersonen vid tidpunkten för äktenskapets ingående med sökanden var gift med annan person, eftersom det...
NJA 1994 s. 108: En präst, som vigt en senildement person, har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte böra fällas till ansvar för tjänstefel.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation