lagen.nu

Ägarförbehåll

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ägarförbehåll är ett avtalsvillkor som säljaren kan ställa upp i samband med försäljning på kredit. Ägarförbehåll innebär att äganderätten inte övergår på köparen förrän varan är till fullo betald.

Att ägarförbehåll kan upphöra i förtid framgår av 2 kap. 5 § jordabalken. Säljaren förlorar då sin äganderätt (sitt sakrättsliga skydd) men behåller sin fordringsrätt mot köparen.

Jämför: Återtagandeförbehåll

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ägarförbehåll finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation