lagen.nu

Ägarbyte

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ägarbyte" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 1001: Fråga, i mål om handräckning för borttagande av byggnader på viss fastighet, om betydelsen av att fastigheten efter målets anhängiggörande övergått till ny ägare.
NJA 1985 s. 368: Enligt 2 kap 6 § 2 st fastighetsbildningslagen skall som huvudregel sökanden betala uppkomna förrättningskostnader när en förrättning inställes. När ägarbyte skett under pågående förrättning har den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation