lagen.nu

Ägaransvar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ägaransvar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 1993:87: Fråga om straffansvar för ställföreträdare för aktiebolag såsom fordonsägare för överträdelser av bestämmelser i vägtrafikkungörelsen om högsta tillåtna boggitryck; även fråga om betydelsen av att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation