lagen.nu

Äganderättsutredning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Äganderättsutredning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1985 s. 685: Vid legalisering av privat jorddelning enligt 17 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering kan beslut om äganderättsutredning enligt 21 § samma lag meddelas först sedan det står...
NJA 2010 s. 583: Kyrkan i Näs på södra Gotland sägs ha uppförts år 1182. Vid samma tid skänktes en fastighet till prästens försörjning av socknens självägande bönder. Frågan har nu uppkommit vem som äger fastigheten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation