lagen.nu

Ädellövskog

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ädellövskog" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ädellövskog finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation