lagen.nu

Förordning (2019:16) om riksmätplatser

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2019-02-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-23

1 § Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.

Mätstorhet Riksmätplats
Mekanik
1. längd RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)
2. plan vinkel
3. volym
4. massa
5. kraft
6. kraftmoment
7. ljudtryck
8. acceleration
9. tryck
Tid och frekvens
1. tidsintervall RISE Research Institutes of Sweden AB (1–3)
2. tidpunkt
3. frekvens
Elektricitet och magnetism
1. elektrisk spänning RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)
2. elektrisk ström
3. impedans
4. elektrisk effekt
5. elektrisk energi
6. dämpning
7. brus
8. reflektionsfaktor
9. strålningsflödestäthet
Värme
temperatur RISE Research Institutesof Sweden AB
Fotometri och radiometri
1. ljusflöde RISE Research Institutes of Sweden AB (1–10)
2. ljusstyrka
3. illuminans
4. luminans
5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden
6. korrelerad färgtemperatur
7. strålningsflöde
8. irradians
9. relativ irradians
10. spektral irradians
Joniserande strålning
1. exposition Strålsäkerhetsmyndigheten (1–4)
2. absorberad dos
3. dosekvivalent
4. kerma

Ändringar och övergångsbestämmelser

2019:16

Officiell autentisk version

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:16
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation