lagen.nu

Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Regeringen fastställer enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019. Förordning (2019:283).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 9 916 kronor 991 kronor 268 kronor 82 kronor
4 eller fler axlar 16 011 kronor 1 601 kronor 423 kronor 82 kronor

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

Högst 3 axlar

EURO-klass Avgift per år i kronor Avgift per månad i kronor Avgift per vecka i kronor Avgift per dag i kronor
0 14 534 1 446 382 123
I 12 633 1 260 330 123
II 11 001 1 094 289 123
III 9 565 950 247 123
IV 8 697 867 227 123
V 7 747 774 206 123
VI eller renare 7 747 774 206 123
Minst 4 axlar
EURO-klass Avgift per år i kronor Avgift per månad i kronor Avgift per vecka i kronor Avgift per dag i kronor
0 24 368 2 427 640 123
I 21 093 2 107 557 123
II 18 346 1 828 485 123
III 15 939 1 590 423 123
IV 14 503 1 446 382 123
V 12 912 1 291 340 123
VI eller renare Förordning (2019:283). 12 912 1 291 340 123

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283

3 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 780 kronor 878 kronor 237 kronor 82 kronor
4 eller fler axlar 14 462 kronor 1 446 kronor 382 kronor 82 kronor
3 § /Träder i kraft I:2019-07-01/
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med
258 kronor. Förordning (2019:283).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283

4 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 747 kronor 774 kronor 206 kronor 82 kronor
4 eller fler axlar 12 912 kronor 1 291 kronor 340 kronor 82 kronor
5 § /Ny beteckning 3 § U:2019-07-01/
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med
258 kronor.
Övergångsbestämmelser
2019:283
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
  • 2. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2019.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:283

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1640

Officiell autentisk version

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2018:1640

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 3, 4 §§;nuvarande 5 § betecknas 3 §;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:283
Rubrik
Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation