lagen.nu

Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-07-01 genom SFS 2019:448

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
– motorbensin 4 kr 8 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 70 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 9 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 4 kr 71 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 11 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 73 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 eller 7 4 kr 99 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 7 kr 61 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 887 kr per m3 3 360 kr per m3 4 247 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 1 2 480 kr per m3 2 236 kr per m3 4 716 kr per m3
miljöklass 2 2 791 kr per m3 2 236 kr per m3 5 027 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 952 kr per m3 2 236 kr per m3 5 188 kr per m3
4.2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 3 535 kr per 1 000 kg 3 535 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 1 140 kr per 1 000 kg 3 535 kr per 1 000 kg 4 675 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 27 11 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 2 516 kr per 1 000 m3 2 516 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 981 kr per 1 000 m3 2 516 kr per 1 000 m3 3 497 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 675 kr per 1 000 kg 2 924 kr per 1 000 kg 3 599 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 4 kr 11 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 73 öre per liter

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1638

Officiell autentisk version

Departement
Finansdepartementet S2
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
SFS-nummer
2018:1638

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:448
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
  • 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation