lagen.nu

Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-15

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

  • 1. skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt,
  • 2. skatt på skattepliktigt vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 122 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 327 kronor per skattepliktig vara.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1637

Officiell autentisk version

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2018:1637
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation