lagen.nu

Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2018-09-27
Ändring införd
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-15

1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor
2018 1,040
2019 1,039

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1580

Officiell autentisk version

Departement
Finansdepartementet E2
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1580
Tidsbegränsad
2020-01-01
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation