lagen.nu

Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-07-05
Ändring införd
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Syftet är att förbättra högskoleprovets prognosförmåga för olika utbildningar.

2 § Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Med viktat högskoleprovsresultat avses att provets delar med kvantitativa respektive verbala uppgifter får tillmätas olika betydelse vid urval till olika utbildningar utifrån den relevans de har för utbildningarna.

3 § Försöksverksamheten ska bedrivas vid urval till utbildning som påbörjas under perioden den 1 juni 2019–31 maj 2021.

4 § Universitets- och högskolerådet beslutar om deltagande i försöksverksamheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En högskola som med stöd av 4 § har fått tillstånd att delta i försöksverksamheten får inom ramen för denna verksamhet vid urval tillmäta ett högskoleprovs kvantitativa och verbala delar olika vikt i förhållande till olika utbildningar. Alla delar av provet som ger ett resultat måste ges en vikt.

6 § Om en sökande har fler än ett giltigt provresultat, ska det prov som den sökande som helhet har bäst resultat på användas vid urvalet.

7 § Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1511

Officiell autentisk version

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1511
Övergångsbestämmelse
Tidsbegränsad
2022-01-01
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation