lagen.nu

Förordning (2018:1444) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1444

Officiell autentisk version

Departement
Miljö- och energidepartementet
SFS-nummer
2018:1444
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation