lagen.nu

Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1437

Officiell autentisk version

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413
SFS-nummer
2018:1437
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation