lagen.nu

Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1434

Officiell autentisk version

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413
SFS-nummer
2018:1434
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation