lagen.nu

Lag (2018:1433) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1433

Officiell autentisk version

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413
SFS-nummer
2018:1433
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation