lagen.nu

Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd prövar frågor enligt 5 § andra stycket lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

2 § Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt att ett utländskt beslut om adoption ska gälla i Sverige enligt 5 § andra stycket, 6 eller 7 § lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer, ska myndigheten när beslutet har fått laga kraft underrätta

  • 1. Skatteverket,
  • 2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd om han eller hon inte har fyllt 18 år,
  • 3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och
  • 4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år.

Om en allmän förvaltningsdomstol efter överklagande har meddelat ett beslut som avses i första stycket, ska domstolen lämna underrättelse enligt vad som anges där.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1296

Officiell autentisk version

Departement
Justitiedepartementet
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1296
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
  • 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation