lagen.nu

Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:617

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:617
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation