lagen.nu

Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-11-23

1 § En domstol ska underrätta Sveriges advokatsamfund om en dom som innebär att en advokat har dömts för brott till någon annan påföljd än penningböter. Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:1026

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1026
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation