lagen.nu

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1327
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15
1 § Har upphävts genom förordning (2018:1327).

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:1023

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2017:1023

Förordning (2018:1327) om ändring i förordningen (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1327
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:1327) om ändring i förordningen (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation