lagen.nu

Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2016-11-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2017.

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 9 209 kronor 920 kronor 249 kronor 76 kronor
4 eller fler axlar 14 869 kronor 1 486 kronor 393 kronor 76 kronor

3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 154 kronor 815 kronor 220 kronor 76 kronor
4 eller fler axlar 13 430 kronor 1 343 kronor 354 kronor 76 kronor

4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 194 kronor 719 kronor 191 kronor 76 kronor
4 eller fler axlar 11 991 kronor 1 199 kronor 316 kronor 76 kronor

5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:981

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2016:981
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation