lagen.nu

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:522
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

2 § Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2017:522).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:522

3 § Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:775

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2016-08-15
SFS-nummer
2016:775

Förordning (2017:522) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-15
SFS-nummer
2017:522
Rubrik
Förordning (2017:522) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation