lagen.nu

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 § Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  • 1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  • 2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  • 3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:660

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:660
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation