lagen.nu

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1592
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 § Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019. Förordning (2018:1592).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2018:1592).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:874, 2017:913, 2018:1592
4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

Förteckning över länstal 2019

Län Länstal
Stockholms län 2 959
Uppsala län 408
Södermanlands län 141
Östergötlands län 366
Jönköpings län 244
Kronobergs län 59
Kalmar län 96
Gotlands län 75
Blekinge län 44
Skåne län 1 032
Hallands län 354
Västra Götalands län 1 511
Värmlands län 242
Örebro län 191
Västmanlands län 113
Dalarnas län 231
Gävleborgs län 115
Västernorrlands län 129
Jämtlands län 85
Västerbottens län 320
Norrbottens län 285
Förordning (2018:1592).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:40

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:40

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2;nuvarande bil. 1 betecknas bil.;ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:874
Rubrik
Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
2016-12-20
SFS-nummer
2016:987
Rubrik
Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraft
2017-03-09
SFS-nummer
2017:27
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
  • 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.
Rubrik
Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:913
Rubrik
Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1592
Rubrik
Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation