lagen.nu

Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-04-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-15

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen och som uppfyller vissa ytterligare krav.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 b § skollagen (2010:800).

2 § En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period av högst två år anställa en person som

  • 1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
  • 2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i, och
  • 3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen.

Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda skäl.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Statens skolverk får meddela

  • 1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten, och
  • 2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:350

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:350
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
  • 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas från och med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2020.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation