lagen.nu

Förordning (2016:187) om ekodesign

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2016-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:897
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

Förordningen är meddelad med stöd av

17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §,

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ordförklaringar

2 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2008:112) om ekodesign.

Tillsynsmyndighet

3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Kostnader för provtagning

4 § Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:897).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:897

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:187

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:187

Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:897
Rubrik
Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation