lagen.nu

Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01
Riksskatteverkets föreskrifter av den 7 mars 1996 om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning (RSFS 1996:6) ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2017.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1135

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
2016:1135
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation