lagen.nu

Finansinspektionens tillkännagivande (2016:1021) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2016-11-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-01
Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.
 • 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före den 1 januari 1974:
  • a) Indextillägg till trafiklivränta som fastställts före den 1 januari 2016 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till trafiklivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1967:663).
  • b) Indextillägg till skadelivränta som fastställts före den 1 januari 2016 och som betalas med statsmedel utgår med 0,67 procent. Indextillägg till skadelivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1971:14).
  • c) Indextillägg till annan ansvarslivränta än sådan som anges i 1 a och 1 b och som har fastställts mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2015 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till ansvarslivränta som har fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1973:214).
 • 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
  • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,12 procent.
  • b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2017.
Övrigt
Finansinspektionen lämnar följande upplysningar.
– Indextillägg ska inte utgå för annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b i beslutet, dels har fastställts före den 1 januari 2004 (jfr SFS 1973:214).
– För livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004 gäller:
 • a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.
 • b) Det som anges i punkten a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1021

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansinspektionen
SFS-nummer
2016:1021
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation