lagen.nu

Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1081
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin 3 kr 88 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 50 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 04 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 4 kr 66 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 91 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 53 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 eller 7 4 kr 72 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 7 kr 34 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 855 kr per m3 3 237 kr per m3 4 092 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 1 2 490 kr per m3 3 237 kr per m3 5 727 kr per m3
miljöklass 2 2 778 kr per m3 3 237 kr per m3 6 015 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 927 kr per m3 3 237 kr per m3 6 164 kr per m3
4. 2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 1 098 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg 4 503 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 945 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000m3 3 369 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 650 kr per 1 000 kg 2 817 kr per 1 000 kg 3 467 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 3 kr 91 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 53 öre per liter

2 § Utgår genom förordning (2016:1081).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1081

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1019

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2016:1019

Förordning (2016:1081) om ändring i förordningen (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår 2 §
SFS-nummer
2016:1081
Rubrik
Förordning (2016:1081) om ändring i förordningen (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation