lagen.nu

Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-06-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15
Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel 16.5 i konventionen trätt i kraft den 1 maj 2015 för Färöarna och Grönland och att dessa enligt artikel 3.3 har meddelat att de undantag i förordningens regler om grundpension, som gäller för Danmark, också ska gälla för Färöarna och Grönland. Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014, har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:381

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2015:381
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation