lagen.nu

Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-05-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:260

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192
SFS-nummer
2015:260
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation