lagen.nu

Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:595
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-01

Lagens tillämpningsområde

(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten vid och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skyddslagen (2010:305).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595
(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten vid och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från skyddslagen (2010:305) och säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lag (2018:595).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595

Tillträdesbegränsning och frågor om skyddsobjekt

(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

2 § Säkerhetspolisen har det ansvar för tillträdesbegränsning som anges i 7 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Inför att tillträdesbegränsande åtgärder vidtas ska Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det gäller tillträdesbegränsande åtgärder som är av större betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595
(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

2 § Säkerhetspolisen har ansvaret för fysisk säkerhet enligt 2 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Inför att åtgärder som rör fysisk säkerhet vidtas ska Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det gäller åtgärder som rör fysisk säkerhet som är av större betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet. Lag (2018:595).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595

3 § Säkerhetspolisen beslutar i frågor om skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) när det gäller egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som gäller sådan egendom bevakas och för att upplysning om sådana beslut lämnas genom tydlig skyltning.

Samråd inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass

(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

4 § Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten samråda med Säkerhetspolisen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595
(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

4 § Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) med anledning av upphandling till egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten samråda med Säkerhetspolisen. Lag (2018:595).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595
(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

5 § Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595
(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

5 § Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 3 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen. Lag (2018:595).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:595

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:514

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:514

Lag (2018:595) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:595
Rubrik
Lag (2018:595) om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation