lagen.nu

Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1846
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Registerfrågor

1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förordning (2018:342).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:342

2 § Har upphävtsgenom förordning (2018:342).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:342

3 § I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om

  • 1. företagsnamn,
  • 2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
  • 3. postadress och telefonnummer, samt
  • 4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. Förordning (2018:1846).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1846

4 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

5 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

6 § När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  • 1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,
  • 2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och
  • 3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:397

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:397

Förordning (2018:342) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:342
Rubrik
Förordning (2018:342) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Förordning (2018:1846) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1846
Rubrik
Förordning (2018:1846) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation