lagen.nu

Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:872
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

4 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:872).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:872

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1487

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1487

Förordning (2018:872) om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:872
Rubrik
Förordning (2018:872) om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation