lagen.nu

Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:413
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (2015:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:413

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1462

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1462

Förordning (2015:413) om ändring i förordningen (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-09-02
SFS-nummer
2015:413
Rubrik
Förordning (2015:413) om ändring i förordningen (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation